tiistai 13. tammikuuta 2015

Kolumni Warkauden lehdessä 13.1.2015

VELKAANTUMISEN PYSÄYTTÄMINEN
Julkisen velkaantumisen pysäyttäminen on tärkeää tehdä riittävän ajoissa. Valtion ja kuntien velkaantumisen vähentäminen onnistuu, kun budjettien alijäämät saadaan poistettua ja julkisen sektorin taloudet tasapainoon. Esimerkiksi yritystoiminnassa ryhdytään heti radikaaleihin toimenpiteisiin, kun odotettavissa olevat tulot pienenevät. Sama pitää tehdä julkisella sektorilla ja pysäyttää velaksi eläminen. Veroja ja julkisia maksuja korottamalla vain heikennetään liike-elämän kilpailukykyä. Liian korkeat verot ja työnantajamaksut lisäksi vähentävät työntekijöiden määrää ja lisäävät työttömyyttä. Liian korkeat verot lamauttavat talouden toimeliaisuuden ja paisuttavat ennestään yli varojensa eläviä valtiota ja kuntia. Tällä hetkellä julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteestamme on noin 60 %. Osuus kansantaloudesta on liian suuri.

JOUSTAVUUDEN LISÄÄMINEN
Työllisyysasteen kasvattaminen nykyisestä alle 70 %:in tasosta 75 %:iin on taloutemme ja hyvinvointimme kulmakivi. Työtä tekemällä syntyy hyvinvointia ja varallisuutta. Työn ja yritystoiminnan tuloksena syntyy verotuloja. Työttömyyden ja työntekemisen rajaa tulee madaltaa siten, ettei synny tuloloukkuja lyhytkestoisten työtehtävien tekemisestä työttömyyden kestäessä.

On valittava ja otettava käyttöön jo kehitettyjä uusia malleja, joilla kannustetaan ja vapautetaan ihmiset liikkumaan sujuvasti työn, yritystoiminnan ja joutilaisuuden välillä vastuuta kantaen omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista. Uudet mallit vaativat rohkeaa ajattelua ja valmiutta luopua vanhoista liian kalliista rakenteista. Työelämään ja yritystoimintaan osallistumisen rajaa pitää madaltaa, jotta työllisyysaste saadaan nostettua hyvinvointimme edellyttämälle tasolle.

TEHOKAS KOHDENTAMINEN
Verotuksen soisi olevan tasapuolista ja oikeudenmukaista. Verotus ei saisi häiritä talouselämää, jossa verotulot pääosin syntyvät. Saman suuruisista tuloista pitää maksaa veroa saman prosentin mukaan. Saman suuruisia työtuloja ja eläkkeitä pitää verottaa veropolitiikan periaatteiden mukaisesti samalla prosentilla, koska tulojen suuruus on määräävä tekijä. Eläkkeet ovat ansaittua tuloa siinä missä työtulotkin.

Verotuksella ja yritystukien maksamisella puututaan markkinoiden toimintaan ja samalla syntyy tehottomuutta. Esimerkiksi Varkauden Aluelämpö Oy:n päätös periä 30% korkeampaa hintaa kaukolämmöstä hybriditaloilta, ohjaa markkinoiden toimintaa julkisen sektorin toimesta. Se estää uusien energiantuottamistapojen tuloa Varkauteen ja samalla kaupunkimme visiota 'Varkaus – luovaa energiaa Itä-Suomesta' toteutumasta. Visio voi kylläkin toteutua, koska siinä puhutaan Itä-Suomesta, joten kehittyvät energiantuottamistavat leviävät kaikkialle muualle paitsi Varkauteen. Onko verovaroilla ja korotetuilla kunnan omistaman yhtiön taksoilla tarkoitus tukea kaupunkimme visiota vai estää sitä? Vision edistämiseen kaupunki käyttää verovarojaan ja tehottomuutta syntyy, kun toinen julkinen toimija omalla hinnoittelullaan estää kehittämästä 'luovaa energiaa'.

Varkauden vision toteutus on yksi esimerkki tehottomasta julkisten varojen käytöstä, jota esiintyy muuallakin. Nykyisen politiikan on muututtava ja tehottomat julkisten varojen käyttökohteet purettava. Tehottoman tukemisen sijasta verovarat pitää ohjata valtion ja kuntien lakisääteisten palveluiden hoitoon. Annetaan markkinoiden hoitaa kysymykset siitä, mitä tuotetaan, miten tuotetaan ja kenelle tuotetaan?

SANANVAPAUS
Kirjoitan tätä Pariisin tapahtumien varjossa, 'Je suis Charlie'. Meidän demokratiaamme kuuluu mm. sananvapaus, ajatuksenvapaus, kokoontumisvapaus, uskonnonvapaus ja elinkeinovapaus. Kun sanoilla on loukattu, on hyvä puolustautua sanoilla, eikä tarttua aseisiin. Barbaarinen murhaaminen pitää pysäyttää ja sen tekevät parhaiten poliisi ja puolustusvoimat. Meillä yksilöillä on oikeus puolustaa omia vapauksiamme ja omaisuuttamme, mutta väkivalloin hyökkäämään ei tarvitse lähteä. Käytetään sanan säilää rohkeasti. Eläköön vapaus ja länsimainen demokratia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvoisa lukija. Mielipiteesi ja ajatuksesi ovat arvokkaita. Sanan vapaus, mielipiteen vapaus, elinkeinon vapaus.