sunnuntai 22. tammikuuta 2017

Ehdokkaaksi kuntavaaleihin?

Nyt on aika tulla mukaan kuntavaaleihin. Vaali pidetään huhtikkuussa ja siihen on sopivasti aikaa. Ilmoittaudu ehdokkaaksi Perussuomalaisten listoille.

Kunta on meitä kuntalaisia varten. Se tuottaa monia hyviä palveluita. Tule mukaan vaaleihin ja varmista omalta osaltasi se, että kuntalaisen ääni kuuluu kuntiemme hallinnossa. Kyllä kansa tietää.

Pistetään tuhlailu kuriin ja nostetaan peruspalveluiden tuottaminen kunniaan. Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä julkisten, veroina kerättyjen varojen tuhlailevaa käyttöä. Kyllä lakisääteisyys on ratkaiseva peruste.

Jos varoista jää ylijäämää, niin silloin pitää veroja alentaa, eikä keksimällä keksiä erilaisia seminaareja hotelleihin tai muita päättäjien matkoja.

Ryhdikkyyttä lisää ja korruptio kuriin.

Tule mukaan ja tuo mukanasi oma paikallinen teema, jota ajat.


lauantai 7. tammikuuta 2017

Vuoteen 2017VUODEN VAIHTUESSA
Vanha vuosi lähenee loppuaan ja tätä kirjoittaessa kädessäni on Varkauden kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2019 esitys. Tämän vuoden merkittävimpänä päätöksenä näen uuden uimahallin rakentamisen. Vanhan hallin peruskorjauksesta on kulunut 20 vuotta ja sen korjaamisen kustannukset ovat lähes yhtä suuret kuin uuden hallin rakentamisen. Uusi halli kannattaa rakentaa. Brexit ja Trump olivat minulle piristys vuoden 2016 kansainvälisessä politiikassa. Vuodelle 2017 nostan mainitusta talousarvio kirjasesta neljä kärkihanketta, joista lyhyesti seuraavaksi.

VARKAUDEN NELJÄ KÄRKIHANKETTA
LANUPE-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia parantamalla palveluiden vaikuttavuutta resurssikeskuksen avulla. Vanha järjestelmä on ollut pirstoutunut ja sen korvaaminen yhdellä järjestelmällä tehostaa palvelua. Resurssikeskuksessa päästään paremmin kiinni itse ongelmiin ja syihin ammattilaisten yhteistyön kautta, eikä enää hoideta pelkkiä oireita, jotka ovat vain seurausta ongelmista. Tällainen hyvinvointia lisäämään pyrkivä hanke on tärkeä, koska siinä kaupunki palvelevana yksikkönä tulee lähelle ihmisten arkea.

Työllisyyshanke pyrkii pureutumaan työttömyyden vähentämiseen. Työllisyysohjelmassa on tärkeää, että se painottuu avoimen sektorin työpaikkoihin eikä pelkästään kunnalliseen työllistämiseen. Keskeistä on, että hankkeessa hyödynnetään useita eri tahoja ja Navitas Kehitys Oy on siinä yhtenä toimijana. Sieltä löytyy tietoa Varkauden alueen yrityksistä ja niiden tarpeista. Nuorten osalta merkittävä panostus tulee tapahtumaan Nuorten talon kehittämisen kautta ja kesätyöpaikkojen tarjoamisessa. Nuorten ehyt 'uraputki' peruskoulusta toisen asteen koulutukseen tulee varmistaa, ettei tapahdu syrjäytymistä tässä vaiheessa.

Työhyvinvointihankkeessa kehitetään työntekijöiden osaamista, oppimista ja asiakaspalvelua. On tärkeää parantaa henkilöstön osaamista sote-uudistuksen ja maakunta- ja kuntauudistuksen tuomien haasteiden alla. Muutoksien tuomat epävarmuudet on hyvä muuttaa tiedoksi ja kyvyksi toimia muuttuvassa työympäristössä. Hankkeen tavoitteena on lisätä työhyvinvointia, joka vähentää henkilöstön työkyvyttömyydestä aiheutuvia poissaoloja. Epävarmuuden vähentäminen on työnantajan keskeinen tehtävä, ettei kriisitunnelmat pääse valloilleen ja lamauta työyhteisöä isoissa muutoksissa.

Digitalisaatiohanke lisää palveluiden saatavuutta internetissä. Internet on jo meidän taskuissamme. Hankkeessa on mahdollisuudet muuttaa palveluiden tuotantoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Hanke nojaa Sipilän hallituksen linjauksiin digitalisaation edistämisestä. Tämän hankkeen myötä on mahdollista alentaa palveluntuottamisen kustannuksia, hyödyntää olemassa olevaa tietoa tehokkaammin ja parantaa palveluiden vaikuttavuutta.

Mainitut hankkeet ovat ylikunnallisia. Yhteistyössä on voimaa, jonka toivoisin näkyvän hankkeiden vaikuttavuudessa ja kuntalaisten elämässä vuonna 2017.

VAIKUTTAVUUDESTA
Minusta on tärkeää suunnitella ja kehittää kaupunkimme palveluiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta lisäämällä yksityisten yritysten käyttöä palveluiden tuottajina. Yritykset ovat osoittaneet tehokkuutensa. Markkinoilla yritysten toimesta tapahtuva hintakilpailu pitää huolen siitä, että yritysten hinnat ovat kilpailukykyisiä. Jos yritykset ovat hinnaltaan edullisempia, niin silloin kaupungin kannattaa ostaa palvelu yritykseltä. Veroeuroilla saadaan aikaiseksi enemmän hyvää. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yksityiset päiväkodit, jotka ovat kustannuksiltaan edullisempia kuin kaupungin omat päiväkodit. Kannattaa hyödyntää yritysten tehoa palveluiden tuottamisessa.