perjantai 20. marraskuuta 2015

ONKO MEILLÄ VARAA?


Yhteisöveron jako-osuudet valtiolta kunnille tulevat laskemaan. Tämä pienentää Varkauden kaupungin tuloja arviolta 700 000 euroa ensi vuonna. Vaikka kaupunkimme taloudellinen tulos olisikin tänä vuonna plus merkkinen, on ensi vuosi haasteellinen taloudenpidon kannalta. Varkaus ei ole mikään taloudellinen onnistuja, sillä tämän vuoden taloudellinen tulos perustuu kriisikuntakriteerit täyttävälle kunnallisveroprosentille.

Lentoliikenteen aloittamiselle ei ole mitään esteitä, onhan meillä lähin lentokenttä Joroisissa. Ainoa ongelma Varkauden lentojen aloittamisessa on Varkauden kaupungin tuki lentoliikenteelle Joroisten kentältä. Miksi kaupunkimme tukisi lentoja siitä rahapotista, joka meillä käytetään sote-palveluiden tuottamiseen tai lasten päivähoitoon ja peruskouluun? Kysymys kuuluukin: mitä palveluita Varkauden kaupungissa vähennetään, jotta lentoliikenteen tuelle löytyy rahaa budjetistamme? Kun kaupunkimme rahaa käytetään johonkin, on se pois jostakin muusta. Näin on aina. Ei ole olemassa loputonta rahalähdettä, ei edes valtiolla.

Varkaudessa ollaan hereillä. Kaupunkimme tekee merkittäviä rakennushankkeita tulevina vuosina: uusi yhtenäiskoulu, sairaala ja uimahalli. Näissä hankkeissa kaupunkimme velkataakka tulee lisääntymään siinä määrin, ettei se mielestäni kestä konserniyhteisöille tehtäviä miljoona takauksia elinkeinopolitiikan nimissä. Jos kaupunki ottaa lisää velkaa, niin sen on parasta suuntautua peruspalveluiden tuottamiseen tarvittavaan rakentamiseen. Näillä investoinneilla luodaan hyvät puitteet palveluiden asiakkaille, mutta myös terveellinen työympäristö työntekijöille.

Varkaudessa ei ole ollut yksimielistä valtuustoa viime vuosien takauspäätöksissä. Ongelmaksi on muodostunut pitkälti se, ettei takausten myöntäminen liiketoiminnan harjoittamiseen käytettävien hallien rakentamiseen välttämättä ole ’hyvä business’. Liiketoiminnan harjoittamiseen sisältyy merkittäviä riskejä ja kysymys on: pitääkö kaikkien kuntalaisten osallistua kaupungin kautta näiden lainojen takaajaksi? Ei mielestäni pidä, vaan liiketoiminnalle on rahoitusta tarjolla matalalla korolla ihan suoraan ilman kaupungin takausta. Parempi on, että kaupunkimme keskittyy omien toimitilojensa uudistamiseen. Jos velkaa pitää ottaa, tapahtukoon se omien toimitilojen korjaamisen ja uudisrakentamisen takia.

Muutama sana julkisen sektorin tehottomasta tukipolitiikasta. Esimerkiksi lentoliikenteelle maksetaan tietty tuen määrä sen mukaan kuin lentokentän käyttö sitä vaatii. Tuki pienenee, jos lentäviä asiakkaita on riittävän paljon. Varkauden kaupungin ja valtion tuki Joroisten kentän liikenteelle vähentää asiakkaita Kuopion kentällä. Kuopion lentokentän tuen tarve kasvaa samalla kun tukea lisätään Joroisiin. Tässä ei ole mitään järkeä. Tehokkaampaa verovarojen käyttöä olisi tässäkin tapauksessa keskittää julkinen tuki maaliikenteen kehittämiseen, kuin sallia sen käyttö lentoliikenteen aloittamiseen Joroisista.

Valtion ja kuntien tulisi keskittää voimavaransa perustehtäviensä hoitamiseen ja pitää verotus kohtuullisella tasolla. Nyt mukana on kaikenlaisia tukia, veroja ja takauksia, joiden yhteisvaikutuksesta syntyy vain kustannuksia ja velkariskejä, jotka kansalaiset ja yritykset joutuu maksamaan. Kun kansalaisilla ja yrityksillä on tilaa hengittää, syntyy siitä verotulojakin riittävästi valtion ja kuntien kassaan kohtuullisella veroprosentilla.