tiistai 11. marraskuuta 2014

Salailua, pääomitusta ja lisämäärärahaa Varkaudessa

Varkauden kaupunginvaltuustossa oli 10.11.2014 kahdessa erillisessä pykälässä käsittelyssä kaupungin omistamien osakeyhtiöiden rahoitukseen liittyviä esityksiä. Ensimmäisessä käsiteltiin Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n pääomittamista 1,4 miljoonan euron suuruisella pääomalainalla. Pääomalaina menee yhtiön kautta akkutehdasrakennukseen liittyvän lainan hoitoon. Akkutehdas on konkurssissa ja se ei ole pystynyt maksamaan teollisuuskiinteistöstään vuokria Teollisuuskylä Oy:lle. Tämä on painanut Teollisuuskylä Oy:n taloutta.

Kaupunki ottaa velkaa ja sijoittaa rahat 100%:sti omistamaansa Teollisuuskylään. Yhtiön on tarkoitus aloittaa tämän nyt myönnetyn pääomalainan takaisinmaksut 2 vuoden kuluttua. Ongelmallista tässä päätöksessä on ollut ensiksikin se, ettei tietoa ole annettu riittävästi viimeisen parin vuoden aikana vedoten osakeyhtiön liikesalaisuuksiin. Ongelmat olivat tiedossa, muttei suoraa puhetta akkutehtaan vaikutuksista voitu ilmoittaa.

Toiseksi ongelmana pääomalainan myöntämisessä oli, ettei Teollisuuskylällä ollut esittää maksumiehiä tälle lainalle vielä tässä vaiheessa, vaikka aikaa maksajien hankkimiseen on ollut. Nyt valtuusto teki päätöksen, vaikkei maksajaa Teollisuuskylän lisäksi tunnu muualta vielä löytyvän. Teollisuuskylä tunnetusti ei pysty tämän hetken tilanteessa maksamaan tätäkään pääomalainaa. Jos tämä jatkuu seuraavien kahden vuoden ajan muuttumattomana ei pysty silloinkaan. Mitä sitten tehdään?

Toinen päätös liittyi Navitas Kehitys Oy:n lisämäärärahaan, jolla katetaan toimitusjohtajan vaihdoksesta aiheutuneita kustannuksia. Yhtiössä ei oltu varauduttu vaihdoksen aiheuttamiin kustannuksiin vuosibudjetissa. Ongelmia tässä oli, että Navitas Kehitys Oy:ssä on muitakin omistajia kuin Varkauden kaupunki. Yhtiön hallitus oli kuitenkin tehnyt päätöksen, että Varkauden kaupunki rahoittaa tämän lisämäärärahan kokonaisuudessaan. Perusteluna oli se, että Varkauden kaupunki omistaa enemmistön yhtiöstä. Miksi yhtiö hakee veronmaksajia apuun, kun kyseinen asia on yhtiön sisäinen asia? Ihmettelin asiaa kokouksessa.

Molemmat rahoituspäätökset menivät valtuustossa läpi perussuomalaisten vastaesityksistä huolimatta. Perussuomalaisten lisäksi muutama muu valtuutettu vastusti hallituksen esityksiä. Ei lainaa tai lisämäärärahoja pidä jakaa kaupungin toimesta heppoisin perustein. Ei ainakaan perussuomalaisten mielestä.

Ensiksikin Teollisuuskylän osalta vastustus perustui yhtiön harjoittamaan salailuun, jota on harjoitettu vuosia vedoten osakeyhtiölakiin. Kaikkea ei kerrota, eikä ole kerrottu valtuutetuille. Toiseksi velkarahalla tapahtuva velan maksu vaikeuttaa kaupunkimme taloudellista tilannetta entisestään. Eihän Teollisuuskylällä ollut esittää maksajaa, joka maksaa nämä pääomalainat ja akkutehtaaseen kohdistuvia velkoja. Jos olisimme kysyneet asiaa, olisi vastauksena ollut edelleenkin ettei voida paljastaa nimiä tai sopimus kirjoitetaan ensi viikolla (sen jälkeen nimi tulee julki). Näitä selityksiä on kuultu. Silti lainaa annetaan puutteellisin tiedoin.

Verovaroja ei pidä riskeerata, kun pankitkaan eivät lainaa silmät sidottuina ja epävarmoina maksajasta. Pankkiireille valtuuston päätös on unelma: velalla velan maksaminen lisää korkotuottoja pankissa. Eihän tämän parempaa pankinjohtajan ystävää voi olla kuin Varkauden kaupunkikonserni.

Avoimuus ja tiedon saaminen on vapaan demokratian edellytys. Saman tiedon varassa ihmiset voivat tasa-arvoisesti tehdä päätöksiä. Salailu johtaa maamme turmioon ja eliitin valtaan: valta on niillä, joille asiat kerrotaan. Tämä ei ole kansanvaltaa vaan harvainvaltaa. Kansanvallan puolustamiseksi kannattaa vastustaa pienen kaupungin valtuustossa esityksiä, joiden tiimoilta on harjoitettu salailua ja riskeerataan verovaroja. Eläköön avoimuus, kansanvalta ja sananvapaus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvoisa lukija. Mielipiteesi ja ajatuksesi ovat arvokkaita. Sanan vapaus, mielipiteen vapaus, elinkeinon vapaus.